VÄLKOMMEN TILL CONSORTIS!

Consortis är ett företag som specialiserat sig på rådgivning inom miljöansvarsområdet.
Vi arbetar bl a med:

• producentansvar
• återvinning
• riskanalyser och due dilligence
• finansieringslösningar - garantiformer
• försäkringsrådgivning
• juridisk konsultation

Båtskrotning
Båtskroten har i samarbete med Consortis inlett ett pilotprojekt för att ta fram miljömässigt korrekta processer för omhändertagande av uttjänta båtar

 

Garantiformer till vindkraften
Consortis har levererat en rapport med garantiformer för etablering av vindkraft

 

Nya styrelsemedlemmar
Elisabeth Tarras-Wahlberg och professor Lars Kristoferson tar plats i Consortis styrelse

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •