Notiser | 091023 | Nya styrelsemedlemmar

Elisabeth Tarras-Wahlberg och professor Lars Kristoferson tar plats i Consortis styrelse

På bolagsstämman i maj 2008 valdes Elisabeth Tarras-Wahlberg, professor Lars Kristoferson, med bakgrund bland annat i WWF, samt Anders Sverkman, fd VD i Länsförsäkringar Miljö AB in i Consortis styrelse jämte omval av ordförande Ulf Lemke och VD Fredrik Ardefors.

Mer info kan erhållas av Ulf Lemke på .

 

Elisabeth Tarras-Wahlberg

Professor Lars Kristoferson

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •