Notiser | 091101 | Vindkraft

Så här ska avveckling av Vindkraftverk garanteras

Vad betyder "tillfredsställande säkerhet"?

På uppdrag av Energimyndigheten har Consortis tagit fram förslag till riktlinjer för myndigheternas garantikrav på nedmonteringsansvaret.

Kravet är en del av miljöprövningen och bakgrunden är att, förutom att garantibeloppen varierar kraftigt, finns stor variation på själva garantiformen.

I vissa fall godtas moderbolagsgaranti - i andra fall inte, i vissa fall krävs bankgaranti - i andra fall spärrat bankkonto. Och i vissa fall behövs inget säkerställande alls.

Bristen på en något så när ensartad kravbild skapar osäkerhet i tillståndsprocessen och medför onödig fördröjning.

Både branschen och tillståndsgivande myndigheter har efterlyst tydligare riktlinjer i frågan.

Rapporten, som levererats till Energimyndigheten, ska ligga till grund för detta arbete.

 

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •