Postadress
Consortis Miljöansvar AB
Lindstedtsvägen 6
114 28 Stockholm

E-post

Organisationsnummer
556708-4644

IngaBritt Höök, VD
076-856 47 15

IngaBritt Höök är jurist med mer än 25 års erfarenhet från försäkringsbranschen, både nationellt och internationellt. IngaBritt har under åren haft såväl ledande befattningar som styrelseuppdrag. Olika typer av ansvars- och miljöansvarsexponeringar har varit fokusområden. Riskanalyser, finansiella lösningar och försäkringslösningar i samband med företagstransaktioner är några områden där IngaBritt varit verksam. Dessutom har IngaBritt arbetat med allmän försäkringsjuridisk rådgivning, avtalsrätt samt rådgivning i samband med skadeärenden. IngaBritt har varit verksam inom Consortis sedan december 2011.

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •