Om Consortis

”Consortis skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar konsumtion”

Consortis grundades 2004 av Fredrik Ardefors, Ulf Lemke, Bo Krantz och Lars Molin.

Mycket arbete har och läggs fortfarande ner på att minska miljöpåverkan av hur vi producerar och använder våra saker.
Exempel är bland annat förnyelsebar energi, bilar som släpper ut mindre koldioxid samt förbjudandet av drivhusgaser.
Detta arbete har varit lyckosamt och måste fortsätta men samtidigt växer avfallsbergen och kampen om jordens resurser ökar hela tiden.
Därför måste vi intensifiera arbetet med hur vi skall ta hand om våra produkter den dag de inte används längre.

Det är i detta sammanhang Consortis Miljöansvar skall ses. Consortis är ett företag som bl a specialiserat sig på att minimera avfallet, och maximera återanvändandet av uttjänta produkter och anläggningar.
Vi vill på detta sätt säkerställa ett bättre utnyttjande av våra resurser och en minskning av den negativa miljöpåverkan som existerar idag - kort sagt skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar konsumtion.
Consortis arbetar nära industrin och verkar för att ta fram värden, förbättra lönsamheten och skapa marknadsfördelar i detta sammanhang.

Consortis arbetar dessutom med att genomföra riskanalyser, samt att skapa lösningar genom olika typer av riskfinansiering, såsom t ex försäkring samt tillhandahåller juridisk konsultation inom miljöområdet.

 

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •