Projekt - referensuppdrag i urval

Myndigheter mm

Länsstyrelsen i Halland
- Utbildning av handläggare i miljöprövningsdelegationen (nationellt)
- Utbildning av vindkraftprojektörer

Energimyndigheten
- Framtagning av regelverk för finansiella garantier till vindkraften

Miljödepartementet
- Remissarbete inom producentansvar (fordon, vind, elektronik)

Naturvårdsverket
- Remisser, deltagande i utvärderingsgrupper för producentansvar (elektronik)

Försvarshögskolan
- Föreläsning för kurser

KTH
- Föreläsning för kurser

Branschorganisationer

El-Kretsen (ägs av 21 branschorganisationer inom el- och elektronikprodukter)
- Framtagning av garantilösning till medlemmarna (ej valt alternativ)

Svensk Vindenergi
- Utredning av kostnader mm för nedmontering av vindkraftverk
- Framtagning av databas för lagring av uppgifter för nedmontering samt andra parametrar -förstudie

Företag

Länsförsäkringar
- Stöd i produkt- och marknadsutveckling för återvinningsförsäkring till elektronik
- Utredning och kalkylmodell för vindkraft

HL Display (belysningsprodukter till butiksinredningar)
- Kartläggning av ansvar under WEEE-direktivet

IBA Group (medicinsk teknik)
- Ombud vid förhandling med naturvårdsverket gällande producentansvar elektronik

Skellefteå Kraft
- Kalkyl av nedmonteringskostnad för Blaikenprojektet (100 vindkraftverk) i samband med tillståndsprocessen

Eolus vind
- Kalkyl av nedmonteringskostnad för vindkraft

Myndigheter mm

Länsstyrelsen i Hallands Län
Hemsida

Energimyndigheten
Hemsida

Miljödepartementet
Hemsida

Naturvårdsverket
Hemsida

Försvarshögskolan
Hemsida

KTH
Hemsida

Branschorganisationer

El-kretsen
Hemsida

Svensk Vindenergi
Hemsida

Företag

Länsförsäkringar
Hemsida

HL Display
Hemsida

IBA Group
Hemsida

Skellefteå Kraft
Hemsida

Eolus Vind
Hemsida

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •