Notiser | 091105 | Båtskrotning

Hur skrotar man en fritidsbåt?

Det finns över 700.000 fritidsbåtar i plast i Sverige, men det saknas ett fungerande system för insamling och miljömässigt riktig återvinning. Konsekvenserna av detta blir att båtar blir liggande på båtklubbar, dumpas till havs och i sjöar eller rent av eldas upp, i samtliga fall påverkas vår miljö negativt.

Problemet är bland annat att det saknas riktlinjer och system för att ta hand om uttjänta plastbåtar. Kunskap kring hur stor kostnaden är för att skrota olika typer av båtar på ett miljömässigt riktigt sätt finns inte heller och sist men inte minst så saknas en fastställd finansiering för båtskrotning.

Consortis samarbetar med Båtskroten AB i ett projekt där vi kartlägger problemet med båtar som är övergivna och båtar som behöver skrotas. I projektet kommer olika typer av plastbåtar att provskrotas. Syftet är att få en ökad kunskap om hur man destruerar båtarna och att analysera kostnaden för en miljömässigt riktig återvinning. Projektet är ett led i arbetet med att komma tillrätta med problemet med övergivna och dumpade fritidsbåtar och möjliggöra en långsiktigt hållbar lösning för att finansiera framtida båtskrotning.

 

 

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •