Consortis ledning

  • IngaBritt Höök är jurist med mer än 25 års erfarenhet från försäkringsbranschen, både nationellt och internationellt. IngaBritt har under åren haft såväl ledande befattningar som styrelseuppdrag. Olika typer av ansvars- och miljöansvarsexponeringar har varit fokusområden. Riskanalyser, finansiella lösningar och försäkringslösningar i samband med företagstransaktioner är några områden där IngaBritt varit verksam. Dessutom har IngaBritt arbetat med allmän försäkringsjuridisk rådgivning, avtalsrätt samt rådgivning i samband med skadeärenden. IngaBritt har varit verksam inom Consortis sedan december 2011.
  • Frida Höök har arbetat i ledande befattningar i internationella industriföretag med placeringar i Sverige och Finland och därigenom verkat i länder på alla kontinenter. Tidigare erfarenheter rymmer affärsanalys och produktpaketering, marknads- och kommunikationsstrategi samt projektledning. Frida har också kunskap om försäkrings- och garantimarknaden i Sverige. Frida är Civilekonom från Stockholms Universitet. Hon är verksam inom Consortis sedan juli 2011.

Consortis styrelse

  • Ulf Lemke, ordförande, har en bred och lång bakgrund inom fordonsindustrin som VD i flera bolag samt har inom detta område varit delaktig i att starta ett nytt marknadsbolag. Ulf har även erfarenhet som styrelseordförande i ett svenskägt utlandsbolag och som Nordic Director i samverkan med ett engelskt koncernbolag, ansvarig för marknadsföring och utveckling av produkter för de nordiska försvarsmakterna. Sedan 2004 arbetar Ulf med producentansvarslösningar och sedan 2006 en av grundarna av Consortis Miljöansvar AB.
  • Lars Kristoferson har en bred bakgrund in om miljöområdet, senast som Generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF år 1999 - 2007. Hans professionella fokus har legat kring frågor om miljöpolicy, energiteknik och utvecklingsfrågor. Sedan Lars doktorerade i Plasmafysik/Astronomi 1976, har han i ett flertal positioner helt ägnat sig åt miljön. Han var 1979 med att starta Beijerinstitutet vid Kungl Vetenskapakademin och var samtidigt djupt involverad i det svenska energiforskningsprogrammet från dess start. När Beijerinstitutet 1989 transformerades till Stockholm Environment Institute, SEI, blev han dess Vice Director och ansvarig för energiprogrammet. 1996 utnämndes Lars till Adj Professor i Internationell Miljöpolicy vid Stockholms Universitet. Efter att ha tagit initiativet till att starta Baltic 21, ett regionalt program för Östersjöns miljö som sattes upp av de nio staternas premiärministrar, blev han dess förste Generalsekreterare från 1996 tills han tog över ansvaret för WWF. De senaste åren har Lars verkat som oberoende konsult, och är bl a aktiv inom flera innovationsföretag på miljöområdet. Lars har suttit i flera forskningsråd liksom i Hållbarhetskommissionen, och mottagit utmärkelser som Kung Carl XVI Gustafs guldmedalj och Veckans Affärers "Social Capitalism Award". Till Consortis knöts han 1997 och är nu medlem av dess styrelse.
  • Anders Sverkman har en gedigen erfarenhet inom miljöområdet med särskilt fokus på producentansvar. Som tidigare VD för Länsförsäkringar Miljö AB utvecklade Anders återvinningsförsäkringar som garanterar avvecklingen av bl.a. personbilar och tyngre fordon, vindkraftverk samt elektriska och elektroniska produkter – ett arbete som skett med nära kopplingar till vetenskaplig forskning inom dessa områden. I olika sammanhang har Anders varit inbjuden talare bl.a. vid Europaparlamentet, det svenska Miljö- och jordbruksutskottet, Insead i Paris och Exportrådet i London. Tidigare erfarenheter rymmer ett antal ledande befattningar, bl.a. som affärsområdeschef, marknadschef, ansvarig för affärs- och strategiutveckling, processutveckling och kvalitetsfrågor. Anders Sverkman är verksam inom Consortis sedan januari 2009.
  • Elisabeth Tarras-Wahlberg har efter drygt 30 år vid Kungl. Hovstaterna en gedigen erfarenhet av kommunikation och internationella frågor. Hon har rest i hela världen och haft anledning att sätta sig in i olika kulturer och samhällen. Efter ett år som rådgivare i protokollära frågor vid hovet i Qatar är Elisabeth nu Senior Advisor hos Kreab Gavin Anderson, en av Sveriges största kommunikationsbyråer, samt expertkommentator inom området "kungligt" vid TV4. Elisabeth har skrivit och/eller medarbetat i en lång rad böcker på samma tema. Hon är sedan många år engagerad i Stiftelsen Millesgården och sitter i dess styrelse. Elisabeth har en Bachelor of Arts i International Relations från Mount Holyoke College.

IngaBritt Höök, VD
076-856 47 15

Frida Höök
070-466 89 00

 

Ulf Lemke, ordförande
0733-53 00 70

Lars Kristoferson
070-371 69 04

Anders Sverkman
073-426 44 16

Elisabeth Tarras-Wahlberg
070-558 40 03

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •