Consortis samarbetspartners

Consortis har ett brett och djupt nätverk inom miljö, analys, teknik, återvinning, bank- och försäkring, forskning, media, offentlig förvaltning och politik.

Till våra samarbetspartners hör bland annat PriceWaterhouseCoopers (PwC), IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, m fl.

Consortis ägs av personer som är och har varit engagerade i bolaget.

 

 

 

 

 

 

 

PriceWaterhouseCoopers

www.pwc.se

IVL Svenska Miljöinstitutet

www.ivl.se

Kungliga Tekniska Högskolan

www.kth.se

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •