Etablering och effektivisering

Som en följd av resultatet från Producentansvarsbarometern, eller som ett eget projekt etablerar vi eller går vi igenom befintliga lösningar inom produktdesign, återvinnings- och insamlingssystem i syfte at minimera kostnader och, eller öka återvinningsbarhet och insamlingsnivån.

Detta kan göras för hela eller delar av produktsortimentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •