Hjälp vid tillståndsgivning

Consortis kan, tillsammans med samarbetspartners, vara behjälpliga i tillståndsprocessen gentemot myndigheter. Consortis tkan t ex ta fram förslag till lösningar avseende garantier för säkerställande av återställande vid stängning och nedläggning av verksamheter, vilket många gånger är ett krav från från myndigheten, för att bevilja tillstånd.

 

 

 

 

 

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •