Producentansvar

Arbetet med Producentansvar startade på allvar i och med "Riokonferensen" där man slog fast att den som producerar en produkt också har skyldighet att ta hand om den dag den inte används längre.

Principen kalls Polluter Pays Principle, PPP. Detta arbete har sedan lett fram till ett antal EU-direktiv och nationella lagar och förordningar.

 

Producentansvar för insamling och återvinning handlar om att i förväg planera för hur uttjänta produkter i framtiden ska tas om hand på bästa sätt.

Producentansvar finns explicit lagstadgat inom ett flertal branscher, t ex el- och elektronik, fordon, förpackningar, medicin, mm men även indirekt t ex via Miljöbalken som för vissa områden, t ex vindkraft, ger tillståndsmyndigheterna möjlighet att ställa krav på säkerställd framtida nedmontering och återställande av plats.

Rent kommersiellt finns både risker och möjlighet med producentansvar; vid företagsförvärv kan det t ex vara viktigt att identifiera vilket ansvar för framtida återvinning som finns och som kan påverka värderingen av ett bolag. Genom attraktiva inlämningserbjudanden kan producentansvaret öka kundlojaliteten och försäljningen.

Consortis arbetar med att identifiera producentansvar, att analysera konsekvenserna och möjligheterna, att kvantifiera eventuella kostnader och hitta kommersiellt intressanta lösningar med att uppfylla sitt producentansvar.

 

 

 

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •