Tjänster

Vindkraft

Vi hjälper dig när du behöver underlag, kalkyler eller finansiering/garantier för nedmontering av vindkraftverk och återställande av plats.

I samband med investeringskalkyler, tillståndsprocesser och arrendeavtal kommer ofta frågan om åtgärder då anläggningen tjänat ut upp.

Consortis har specialiserat sig på dessa frågor och på uppdrag av Svensk Vindenergi och Energimyndigheten tagit fram underlag för kalkyler och garantiformer.

Vi har också utvecklat ett kalkylverktyg för att på ett smidigt sätt fånga upp de framtida kostnaderna och intäkterna och vi erbjuder både kalkyler samt oberoende underlag till exempelvis tillståndsansökningar för att snabba på processen.

Vi erbjuder också hjälp för att hitta lämpliga, kostnadseffektiva sätt att uppfylla krav på garantier för framtida återställande av plats.

 

 

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •